REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniach od 20 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r. przeprowadzony zostanie nabór do przedszkola nowych dzieci w wieku 3-6 lat na rok szkolny 2018/2019.

Zasady rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły: http://www.zpoboronow.hg.pl.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do 9 marca 2018 r. do godz. 15:00.

Załączniki:

„Dzień Regionu”

Chcąc zainteresować dzieci małą ojczyzną, regionem, w którym mieszkają przygotowaliśmy z przedszkolakami uroczystość z okazji „Dnia Regionu”. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały piosenki i tańce związane ze Śląskiem, próbowały godać po Śląsku i wspominały ciężką pracę górników. Po występie dzieci spotkały się z dziadkiem Alfredem, który pracował kiedyś na gróbie. Dziadek Alfred uświetnił nasze spotkanie grą na harmonijce ustnej, a nasi goście wspólnym śpiewem śląskich i biesiadnych piosenek. Serdecznie dziękujemy wszystkim miłym gościom za przybycie na naszą uroczystość.

E. Walenta

Rodzice czytają - „Pszczółki” słuchają…

Poza codziennym czytaniem literatury dziecięcej naszym przedszkolaczkom w czasie odpoczynku poobiedniego, w naszej grupie kontynujemy rozpoczętą dwa lata temu akcję „Rodzice czytają dzieciom”. Chętni rodzice zgłaszają swój udział w zajęciach, przychodzą z wybraną przez siebie bajką, baśnią lub opowiadaniem i „przenoszą” dzieci w bajkowy świat. Po wysłuchaniu bajki dzieci starają się przedstawić jej treść odpowiadając na pytania dotyczące przygód bohaterów utworu.

Przedszkolaki niezwykle radośnie przyjmują te wizyty, są dumne z mamy/taty, a czytane utwory najczęściej wybierane są właśnie przez ich synka lub córeczkę. Wiek przedszkolny jest najodpowiedniejszym czasem, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci. Psychologowie są zdania, że codzienne czytanie dziecku przez 20 minut, jest mądrym sposobem spędzania z nim czasu i do tego najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

„(…)Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia(…)” - („Wychowanie przez czytanie”)

Dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców i czekamy na kolejnych gości!

Wych. B.Oskiera

Spacery i zabawy „Pszczółek”

Zabawa, jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest działalnością naturalną, przez co aktywizuje dzieci o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym. W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w różnych zabawach, mają możliwość poznawania świata przez zabawy tematyczne, badawcze i wiele innych. Każdego dnia, jeśli warunki pogodowe nam sprzyjają, staramy się spędzić czas na spacerach lub zabawach na świeżym powietrzu.

Wychowawczyni grupy – Beata O.

Dodatkowe informacje