Organizacja roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

KOMUNIKAT
dot. organizacji roku szkolnego 2017/2018
w   Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432 z późn. zm.), kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty i komunikatem dyrektora CKE z dn. 11.08.2017 r.

organizacja roku szkolnego przedstawia się następująco:

1. 04.09.2017 r. (poniedziałek) - rozpoczęcie roku szkolnego
2. Zebranie Rodziców
w dniu 11.09.2017 r. (poniedziałek)

Godzina 17:00 – G
Godzina 18:00 – zebranie ogólne
Godzina 18:30 – SP

3. 14.10.2017 r. - Dzień KEN
4. Zimowa przerwa świąteczna
od 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
5. Ferie zimowe
od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.
6. Koniec I półrocza
- 19.01.2018 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna
od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.
8. Egzamin gimnazjalny;

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r. (piątek)
na poziomie podstawowym- godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

9. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 5 czerwca 2018r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018r. (środa)
na poziomie podstawowym- godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) 21 marca 2018 r. (1 dzień)
2)
18,19,20 kwietnia 2018 r. (3 dni)
3)
2,4 maja 2018 r. (2 dni)
4)
1 czerwca 2018 r. (1 dzień)
5)
21 czerwca 2018 r. (1 dzień)

11. Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

I półrocze

Termin spotkania

Tematyka spotkania

11.09.2017r. (poniedziałek)

 godz. 17.00 – gimnazjum (G)
godz. 18.00 – zebranie ogólne
godz. 18.30 – szkoła
                 podstawowa
(SP)

 

Zebranie z rodzicami - spotkanie z wychowawcami klas

 

24 .10.2017 r. (wtorek)
godz. 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy, konsultacje

23.11.2017 r. (czwartek)
godz. 17.00 – SP
godz. 18.00 – G

Wywiadówka

18.12.2017 r. (poniedziałek)
godz. 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.
Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych.

23.01.2018 r. (wtorek)
godz. 17.00 – G
godz. 18.00 – SP

Wywiadówka

II półrocze

14.03.2018 r. (środa)
godz. 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.
Konsultacje.

26 .04.2018 r. (czwartek)
godz.: 17.00 – SP
godz.: 18.00 – G

Wywiadówka

25.05.2018 r. (piątek)
godz. 17:00 – 18:00

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.
Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach rocznych.

12. Wpłaty na konto Rady Rodziców: u rodziców z trójki klasowej.
13.
22.06.2018 r. – (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
14.
Wakacje od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r.