Wywiadówki

W dniu 20.11.2019 r. (środa) odbędą się wywiadówki według następującego porządku:

godzina 16:30 – rodzice dzieci przedszkolnych

godzina 17:00 – rodzice uczniów z klas 1-3 SP

godzina 17:30 – rodzice uczniów z klas 4-8 SP

Wywiadówka dla rodziców uczniów z klasy 2b odbędzie się w poniedziałek 09.12.2019 r. o godz. 17.00.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka

Szanowni Państwo,

w lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego" (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region).

Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje

Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 583 66 60

Program profilaktyczny - Problem z głowy

"Problem z głowy"