Informacja dla rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z Wystąpieniem Generalnym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach.


 

Szanowni Państwo,

 

pod poniższym linkiem przesyłamy Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach:
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_28_wyst_dyrektorzy.pdf

 

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz upowszechniania go jak najszerzej.

 


Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej

Biuro Rzecznika Praw Dziecka


Informacja dla rodziców uczniów mieszkających na Dębowej Górze

W związku z remontem drogi w kierunku Dębowej Góry od 23.10.2017 (tj. poniedziałku) przewóz uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie (zamieszkałych w Dębowej Górze) będzie odbywał się zgodnie z następującym harmonogramem:  

ODJAZD Z DĘBOWEJ GÓRY

Przystanek autobusowy
w Dębowej Górze

poniedziałek-piątek
godz. 7.15


ODJAZD Z BORONOWA

Przystanek autobusowy obok parkingu szkoły
w Boronowie


poniedziałek


wtorek


środa


czwartek


piątek

15.25

14.35

15.25

14.35

14.35


Godziny odjazdu z Boronowa wynikają z planu lekcji uczniów.
     
Przewóz uczniów zamieszkałych w Dębowej Górze wraz z opiekunem do i ze szkoły na trasie Boronów- Babienica- Hutki- Jamki- Dębowa Góra.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze szkołą pod numerami tel.: (34)3539289, 660446526.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Jako ubezpieczyciela dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie na rok szkolny 2017/18 Rada Rodziców wybrała  Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA.

Wszelkie informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia i likwidacji szkód znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne

W razie wątpliwości bądź problemów z wypełnieniem formularza można skontaktować się z biurem Ubezpieczenia Boronów-Super Polisa przy ul. 3 maja 1/4 w Boronowie (w pasażu Wiktoria) tel. 34 307 07 06.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki i imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie informuje, że zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela - wybraną przez Radę Rodziców - w roku szkolnym 2017/2018 nie ma możliwości składania wniosków przez rodziców o zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie od NNW z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia.