„Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska”

W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lublińcu odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska” zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszył występ uczniów lublinieckiej szkoły.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Anna Wachowska, wicedyrektor szkoły.

Nasza uczennica Martyna Pandzioch z klasy piątej zajęła w konkursie I miejsce. Wszystkie uczennice i uczniowie, którzy wzięli udział w otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu, poznanie swojej Małej Ojczyzny.

AS

ZAPROSZENIE

Śladem ubiegłych lat biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas piątych szkoły podstawowej do udziału w VI edycji międzyszkolnego konkursu:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

 

Organizatorami konkursu są: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska.

Zainteresowanych uczniów proszę o dostarczenie prac do 20 października br. osobiście (w godzinach pracy biblioteki)

Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszam serdecznie!!!

Śladem ubiegłych lat biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas piątych szkoły podstawowej do udziału w VI edycji międzyszkolnego konkursu:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

Organizatorami konkursu są: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska

Zainteresowanych uczniów proszę o dostarczenie prac do 20 października br. osobiście (w godzinach pracy biblioteki)

Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszam serdecznie!!!

Najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2013/14

W bieżącym roku szkolnym najlepiej czytającą klasą w Szkolnym Konkursie Czytelnictwa została klasa III szkoły podstawowej.

Najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2013/14:

1) w kategorii klas I-III szkoły podstawowej Nikola Janikowska

2) w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej Wiktoria Lisek

Serdecznie gratuluję naszym uczniom sukcesów czytelniczych!

Nasza uczennica Najaktywniej Czytającą Trzecioklasistką w powiecie

W bieżącym roku szkolnym nasza uczennica Nikola Janikowska została zwyciężczynią w Konkursie Powiatowym Najaktywniej Czytający Trzecioklasista edycja 2014. Na swoim koncie bibliotecznym w przeciągu całego roku szkolnego - od miesiąca września 2013 do końca maja 2014 roku przeczytała największą liczbę książek ze wszystkich uczniów klas trzecich w powiecie zgłoszonych do konkursu przez nauczycieli bibliotekarzy.

Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.

Celami konkursu Najaktywniej Czytający Trzecioklasista było:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

2. Kształtowanie nawyku systematycznego czytania.

3. Promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Konkursy czytelnicze są sprawdzonym sposobem na zainteresowanie dzieci książką, rozbudzenie w nich potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Dzieci, które dużo, chętnie i sprawnie czytają, - lepiej radzą sobie z nauką i z wyzwaniami życia. Proces czytania jest podstawowym narzędziem myślenia i zdobywania wiedzy. Bez tej umiejętności nie można odnieść sukcesu w szkole, a nauka staje się udręką, dlatego też we wszystkich systemach edukacyjnych kładzie się duży nacisk na naukę czytania. Zatem jeśli chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na ludzi wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych to powinniśmy je wychowywać w miłości do książek. Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom napisał: „Naród, który mało czyta - mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracj”.

Wyniki konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

Szkolny konkurs czytelniczy "Podróże Gulliwera"

Dnia 27 maja 2014r. biblioteka szkolna jak co roku zorganizowała dla naszych uczniów konkurs czytelniczy z wiedzy o książce J. Swifta „Podróże Guliwera”.
Powieść Jonatana Swifta ,,Podróże Guliwera” jest ostrą satyrą na ludzką naturę i zadufanie „człowieka cywilizowanego”. Autor krytycznie odnosi się do człowieka jako istoty- uważa, że przyczyną wszystkich nieszczęść człowieka jest pożądliwość, chciwość i głupota.
Książka, oprócz walorów rozrywkowych, ma również walor edukacyjny - postawa prezentowana przez Guliwera może stać się świetnym punktem wyjścia do przedyskutowania z uczniami wielu problemów, np. tolerancji, asertywności czy poczucia własnej wartości.

Czytaj więcej...