Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski

„Spotkanie z poezją”

 

W dniu 21 lutego 2014 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.
Celem konkursu recytatorskiego było:
- pogłębienie wiedzy o literaturze;
- rozwijanie zainteresowań literackich
- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Czytaj więcej...

Zakończenie akcji charytatywnej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”


„Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”
A.Saint-Exupery

Zakończyliśmy akcję charytatywną „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” organizowaną corocznie przez bibliotekę szkolną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Schroniskowa rzeczywistość przebywających w nim psów i kotów nie jest łatwa.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny ,,Marzenia Bezdomnego Reksia”

Reksio

Uwaga uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej!


Biblioteka szkolna zaprasza serdecznie uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej (wyłącznie) do udziału w konkursie powiatowym „NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY TRZECIOKLASISTA” organizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Filia w Lublińcu. Zadaniem uczestników jest przeczytanie (nie wypożyczenie ilościowe) największej ilości książek w roku szkolnym 2013/14, od miesiąca września do końca miesiąca maja 2014 roku.

Przewidziane są cenne nagrody!

„Baśnie, podanie, legendy Górnego Śląska”


22 listopada 2013r. nasza uczennica Paulina Kędzia odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w Konkursie Międzyszkolnym „Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska”. Wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu . Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Anna Wachowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu. Organizatorem konkursu były: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Adresatami konkursu byli uczniowie V klas szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu, poznanie swojej Małej Ojczyzny. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszył występ uczniów pt. „Książka w roli głównej” w wykonaniu uczniów szkoły Podstawowej nr1 z Lublińca.

AS